Книги

Сьогодні ми маємо волю і незалежність, що далися нам мільйонами життів, то мусимо за всяку ціну усвідомити - лиш два ліки є для українця:

Той перший лік – чотири букви 
- „ВОЛЯ”
Той другий лік – два слова
„Рідний край”! 
(А. Легіт)

Любіть свій рідний край так, як його любили ті, які боролися, падали і вставали, черпали силу з Рідної Землі, ті, які пройшли пекло на землі і згоріли на Жертовнику Батьківщини.
Хай буде вічною слава героям!

З 1929 р. до 21 червня 1941 р. органами державної безпеки України заарештовано 739920 громадян, лише в 1936-1937 рр. – понад 260 тисяч. „Рекордним” був зловісний 1937 р. - заарештовано понад 159574 громадян, у тому числі 41,6% - „куркулів”, 36,7% - „колишніх людей” (поміщиків, дворян, офіцерів царської армії, жандармів, поліцейських тощо), 2183 радянських військовослужбовців. Жахливим було життя і смерть в’язнів радянських концтаборів: так, на утримання сторожового собаки держава відпускала щодня по 1 крб. 12 к., на одного в’язня – лише 97 к. У масштабах Радянського Союзу протягом 1934-1952 рр. було звинувачено сотні тисяч громадян де більший відсоток – українці.

63.3(4Укр)614-4
Б-60

Биківнянські жертви, або Як працювала „Вища двійка” на Київщині : Док. та матеріали – К.: МАУП, 2007. – 608с.:іл.

До збірки увійшли документальні матеріали колишніх спецслужб, пов’язані з масовими політичними репресіями на Київщині, жертви яких таємно закопані на спец. ділянці в лісі поблизу селища Биківня, на інших кладовищах столиці, обласних та районних центрів України. Видання містить статті, таблиці та фотоматеріали з місць поховання жертв тоталітарного режиму кінця 1920-30-х років.

Для студентів юридичних, історичних факультетів, науковців, а також для всіх, хто цікавиться історією України.

 

63.3 (4Укр)616-4
П-32

Підгайний С.
Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні. – К.: Києво Могилянська академія, 2008. – 326с.

Семен Підгайний (1907-1965) – відомий публіцист, історик, громадсько-політичний діяч української діаспори. Колишній в’язень соловецьких концтаборів, у боротьбі проти геноциду рідного народу він був сподвижником  Івана Багряного, одним з організаторів УРДП. До книги ввійшли його твори: „Українська інтелігенція на Соловках” та „Недостріляні”. Написані правдиво й майстерно, ці твори викривають злочинну політику кремлівських авантюристів у побудові „комуністичного раю”, що обернулося справжнім пеклом для багатьох націй. У книзі подано імена й прізвища реальних людей, котрі загинули від рук узурпаторів.
Видання в Україні здійснене вперше і розраховане на всіх, кому не байдужа доля рідного народу.

 

63.3(4Укр)61-4
Р – 62

Роженко М. М.
Сосни Биківні свідчать: злочин проти людства. – Кн..6. – К.: Український Центр духовної культури, 2005. – 628с.


У цій книзі зібрані більше 10000 імен „ворогів народу”, розстріляних у Києві і похованих 1936-1941рр. під Києвом у Биковнянському лісі, а також імена ще десь 5000 розстріляних більшовиками в міжвоєнні 1920-1941рр. за межами Київщини та закатованих за межами України її синів і доньок, підсумовуються біографічно за географією та часом розстрілу. Покажчик імен, допомагаючи одержати докладнішу інформацію, зводить місце і час життя цих людей воєдино.

Розрахована на широке коло читачів.

 

63.3(4Укр)616-4
В – 48

Вінниця: злочин без кари. – К.: Воскресіння, 1994. – 333с.

В цій книзі - документи і свідчення очевидців про більшовицькі вбивства у Вінниці 1937-1938 років та розкриття масових братських могил під час німецької окупації 1943р.
Перші матеріали книги вийшли англійською мовою 1989-го року в США. 
Для широкого кола читачів.

 

63.3(4Укр)616-4
К – 38

Київ: жертви репресій: Довідник.Т.2./Авт.-упор. Л.М. Абраменко. – К.: Вид. Карпенко В., 1999.– 352с.

В другому томі цієї книги продовжується наведення прізвищ, основних анкетних даних киян та окремих жителів інших областей України, засуджених у м. Києві чи репресованих разом з киянами по групових кримінальних справах, які на підставі Закону України „ Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” реабілітовані Генеральною прокуратурою України, прокуратурою м. Києва”.

Для всіх, хто небайдужий до минулого України.
 

63.3(4Укр)6-4
М – 91

Мураль І.
Ми ласки в ката не просили: Пам‘яті забутих героїв присвячується/ І.Мураль, О.Зварчук.– Надвірна :Музей історії Надвірнянщини, 2005.– 26с.

Це видання дасть змогу більш детально дізнатись зацікавленим людям про експозиції Музею історії Надвірнянщини. Це хронологія і географія історичних імен Надвірнянщини, які зазнавали жахливих тортур за свою любов до Батьківщини, за прагнення до волі і державності, які боронили свій край від поневолювачів усіх мастей, що завжди, під якими б гаслами не маскувались, були для нашого народу ненависними окупантами. 
І ця кров, ці страшні сліди катувань, ці нашкрябані нігтями останні послання нам, живим, волають, стукають до наших сердець, вимагають пам’яті , застерігають, що волі ніхто нам не дасть, її треба здобути самому.

Видання присвячене для широкого кола читачів, науковців, які досліджують проблеми вітчизняної історії.

 

63(Укр)62-4
Р – 31

Реабілітовані історією. У 27-ми т. Полтавська область,Кн.3/Ред. П.Т.Тронько.– К.-Полтава:АСМІ, 2005.– 720с.

До третьої книги Полтавського тому науково-документальної серії „Реабілітовані історією” увійшли біографічні довідки про уродженців та жителів Полтавщини, які були репресовані в роки тоталітаризму і реабілітовані лише наприкінці ХХ століття. Том вмістив лише частину складених на основі архівно-кримінальних справ архівного відділу Управління Служби безпеки України по Полтавській області довідок про наших земляків, прізвища яких починаються на літери від „К” до „П”.

Для істориків, краєзнавців, широкого кола читачів, небайдужих до минулого й майбутнього України.

 

63.3(4Укр)6-4
Я – 11

Я нічого у Вас не прошу: Лист В. Чорновола до секретаря ЦК КПУ П.Ю. Шелеста.– Торонто:Крайова Екзекутива УНО, 1968.– 120с.

Матеріали, надруковані в цьому листі – це фаховий розгляд політично-правового становища в Україні формально, та безпощадне нівечення будь-яких національних і особистих проявів української спільноти й людини фактично. В кінці листа міститься список українських політичних в’язнів.

Для широкого кола читачів.

 

63.3(4Укр)616-4
Г – 82

Гривачевський Б.
Листи з Соловків. – К. : Молодь, 1992.– 88с.

Згустками людського болю стали листи українських письменників та діячів культури, репресованих у 30-і роки і засланих на Соловки. Зібрані частково у цій книзі, вони є документальним звинуваченням жорстоких часів сталінщини. Листи доповнюють інтерв’ю людей, які особисто знали їх авторів, фрагменти інших документів.

Для всіх, хто цікавиться історією України.

 

83.3(2Укр)7
З – 11

З порога смерті: Письменники України - жертви сталінських репресій. – К. :Рад. письменник, 1991.– 494с.

У книзі вперше поіменно названо письменників України, які стали безневинними жертвами сталінського терору.
Вивчення архівів КГБ дозволило документально точно розкрити методику й механіку політичних процесів над творчою інтелігенцією на Україні у довоєнний і повоєнний періоди.
Книга ілюстрована документами із судово - слідчих справ, що збереглися в архівах.
Для всіх, хто небайдужий до минулого України.

 

83.3(4Укр)6
І – 45

Ільєнко І.О.
У жорнах репресій: Оповіді про українських письменників. (За архівами ДПУ-НКВС).– К.:Веселка, 1995.– 447с.

 

На матеріалах слідчо-судових справ колишніх каральних органів ДПУ-НКВС-НКДБ, що зберігаються в архівах Служби безпеки України, автор простежує трагічні долі академіка Агатангела Кримського, поетів Миколи Вороного та його сина Марка, неокласиків Миколи Зерова, Михайла Драй-Хмари, Павла Пилиповича; розповідає про арешт органами ДПУ Максима Рильського, табірні поневіряння Остапа Вишні, Бориса Антоненка-Давидовича, Зінаїди Тулуб, Івана Іванова. Мовиться в книзі й про переслідування за любов до України Олександра Довженка, Володимира Сосюри, Юрія Яновського.
Останній розділ присвячено воскресінню із забуття творців українського відродження, що увійшло в історію під назвою розстріляного.

Видання адресується всім, кому не байдужі трагічні сторінки нашої історії.
 

84(4Укр)6
З – 80

Золоті рядки української поезії. Розстріляне Відродження/Ред. О.В. Зав‘язкін.– Донецьк:БАО, 2007.– 224с.

Розстріляне Відродження це назва трагічного періоду, який пережила вітчизняна культура в 30-ті роки ХХ століття. Понад двісті поетів, прозаїків, перекладачів, літературних критиків, літературознавців, викладачів, театральних діячів стали тоді жертвами сталінського режиму.
До видання ввійшли вірші поетів Розстріляного Відродження – В. Свідзінського, М. Хвильового, М. Драй-Хмара, М. Зерова, М. Семенка, Є. Плужника, О. Влизька.

Видання розраховане на широкий загал шанувальників українського слова.
 

Укладач: Осіпчук О. В. (Відділ універсальних читальних залів).

Comments