Богдан Хмельницький

опубліковано 30 лип. 2014 р., 05:09 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 30 лип. 2014 р., 05:17 ]
Десятиліття правління Богдана Хмельницького (1648 – 1657) 
певним чином визначило характер усієї подальшої історії України.

Козацька державність, створена Богданом Хмельницьким у короткий строк і в екстремальних умовах, характеризувалася високим рівнем самоврядування у відповідності до демократичних принципів. При гетьманові існував дорадчий орган – Рада Генеральної старшини, яка обговорювала найскладніші питання державного життя та поточні справи. Водночас на Запоріжжі діяла Рада січової старшини на чолі з січовим отаманом, яка приймала рішення щодо Запорозької Січі. Ще одним важливим органом державного самоврядування була полкова Рада, яка, крім вирішення поточних питань полкового життя, обирала за участі козаків полкову старшину та полковника.

Гетьман запровадив ефективну податкову систему, збирався налагодити карбування власних грошей, встановив і підтримував дипломатичні стосунки з багатьма країнами Європи: Польщею, Туреччиною, Молдавією, Волощиною, Австрією, Швецією, Італією, Трансільванією. Ці країни визнали Україну як суб’єкт міжнародного права. За Богдана Хмельницького було організовано ефективну і розгалужену службу безпеки.

Усе вищесказане, як і продуманий та ефективний адміністративно-територіальний, судовий та військовий устрій, давало Хмельницькому надію на утвердження самостійної  держави.

Своїми дипломатичними та військовими заходами гетьман домігся майже повної міжнародної ізоляції Речі Посполитої, яка доти вважалася чи не наймогутнішою державою Європи. Він забезпечив Запорозькій Січі збройну допомогу Кримського ханства, досяг прихильного нейтралітету Туреччини й Трансільванії, примусив Молдавію розірвати союз з Польщею, зав’язав дружні стосунки з Венеціанською республікою, вступив у переговори зі Швецією.

Яскраву грань обдарування Хмельницького становить його талант полководця. Почавши з організації повстанських рухів, Богдан Хмельницький поступово переходить до масштабніших військових операцій; адже тепер під його проводом знаходиться добре вишколене, добірне, хоч і не таке вже й численне, військо. Використавши в організації української армії свій попередній великий військовий досвід і залучивши талановитих полководців, таких як Іван Богун та Максим Кривоніс, Хмельницький став авторитетним командувачем війська, перш за все тому, що вмів підтримувати в ньому порядок. Від самого початку боротьби Богдана Хмельницького козацьке військо було згуртоване залізною дисципліною й послухом своєму вождеві. Виявом надзвичайної на ті часи дисциплінованості війська Богдана Хмельницького було й те, що не лише козацькі, а й наймані татарські загони не наважувалися чинити грабунки у здобутих містах. Навіть вороги, поляки, з подивом висловлювалися про високу дисципліну, послух і нечувану доти карність за її порушення у війську Хмельницького. Основи таких чеснот, як висока жертовність та дисципліна, так само, як честь та хоробрість, були виплекані ще у часи Київської держави. Богдан Хмельницький вміло застосовував новітню тактику, яка з’явилася у Європі в часи тридцятирічної війни, а саме вміння перемагати з меншими силами за рахунок залізної дисципліни та послуху своєму вождеві.

З іменем Богдана Хмельницького пов’язана найблискучіша сторінка козацької епохи. Легендарна постать державного діяча, дипломата та полководця, під орудою якого зграї повсталих селян перетворюються на нечувано-хоробрих, професійних воїнів, здатних до перемог над самою польською шляхтою, викликали захоплення всього світу.


Богдан Зіновій Хмельницький
С. Землюков. Портрет Богдана Хмельницького

Історичний художнiй мінісеріал Ежи Гофмана "Вогнем і мечем" (1999 р.), знятий за  одноіменним 
романом Г. Сенкевича


Кінострічка "Богдан Хмельницький
" (1941р., Київська кіностудія ім.Олекандра Довженка) 


Народний артист СССР Павло Кармалюк співае монолог Богдана з опери К.Данькевича "Богдан Хмельницький"