Гібридна війна на сході України

Гібридна війна — війна, основним інструментом якої є створення державою-агресором в державі, обраній для агресії, внутрішніх протиріч та конфліктів з подальшим їх використанням для досягнення політичних цілей агресії, які звичайно досягаються звичайною війною.

Світова гібридна війна: український фронт [Електронний ресурс]: монографія / за заг. р ед. В. П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с