Книги та періодичні видання


Скорботна свічка пам’яті святої

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 06:12 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 3 квіт. 2018 р., 06:24 ]

В 2018 році виповнюється 85-та роковина Голодомору 1932-1933 років в Україні

Голодомор 1932-1933 рр.: рекомендаційний список

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 06:02 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 3 квіт. 2018 р., 06:09 ]

Книги

Україна. Закон. Про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні : Затв. 28 листоп. 2006 р. № 376-V // Вісн. Книжк. палати. - 2008. - № 1. - С. 45.

Бутенко Є. П. Забуттю не підлягає / Євген Бутенко. - Глобине : Поліграфсервіс, 2007. - 79 с. : іл., портр.
Про голодомор 1932 - 1933 рр. і політичні репресії 1937 - 1938 рр. у Семенівському районі Полтавської області.

Буян - острів : літопис нашої біди / ред. Л. Зубко. - Кривий Ріг, 1995. - 32 с.

Вакулишин С. Чи був голодомор у Києві? / Сергій Вакулишин ; Конгр. укр. націоналістів. - К., 1997. - 15 с.

Вакулишин С. М. Голодова катастрофа в Києві / Сергій Миколайович Вакулишин ; Київ. міськ. орг. Всеукр. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса. - К., 2005. - 80 с. : фотогр.

Веселова О. М. Голодомори в Україні 1921 - 1923, 1932 - 1933, 1946 - 1947 : злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан ; Асоц. дослід. голодоморів в Україні, Ін-т історії НАН України. - К., 2000. - 262 с.

Веселова О. М. Голодомори в Україні 1921 - 1923, 1932 - 1933, 1946 - 1947 : злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан ; Асоц. дослід. голодоморів в Україні, Ін-т історії НАН України. - 2-ге вид., допов. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. - 274 с.

Вербицький М. Найбільший злочин Кремля. Запляновий штучний голод в Україні 1932 - 1933 років / М. Вербицький ; Демократич. об-ня бувших репресованих українців Совєтами. - Лондон, 1952. - 112 с.
Фактичний матеріал зібрано серед членів Демократичного об'єднання бувших репресованих українців Совєтами (ДОБРУС) у Великій Британії - живих свідків голоду.

63.3(4Укр)616-4
В 54
Вихристенко В. І. Спецслужби в геноциді України / В. І. Вихри-стенко. - Одеса : Маяк, 2002. - 176 с.

63.3(4Укр)616-4
В 68
Волощук О. А. Голодомор 1932 - 1933 років в Україні / О. А. Волощук. - Рівне : Азалія, 2003. - 20 с.

63.3(4Укр)616-4
В 72
Воля О. Мор. Книга буття України / Олесь Воля. - К. : Кобза, 2002. - 1151 с.

63.3(4Укр)616-4
Г 45
Гжимайло Ю. Д. Тривожать душу спогади / Ю. Д. Гжимайло. - Хмельницький, 2002. - 39 с.
На основі архівних даних та розмов зі свідками автор змальовує картину голодомору 1933 року на Красилівщині.


Глушаниця П. Війна без пострілів / П. Глушаниця. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 117 с. : іл., портр.
Про голод 1932 - 1933 рр. на Житомирщині.

Голод 1932 - 1933 років в Україні: причини та наслідки / В. І. Марочко, С. І. Білокінь, О. М. Веселова та ін., відп. ред. В. М. Литвин; Ін-т історії НАН України. - К. : Наук. думка, 2003. - 888 с.

Голод 1932 - 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / упоряд. Р. Я. Пиріг ; Ін-т історії партії при ЦК Компартії України. - Київ : Політвидав України, 1990. - 605 с.
Видання присвячено одній із найбільш драматичних і "закритих" сторінок історії українського народу - голодові 1932 - 1933 рр. Вперше обнародувані унікальні, розсекречені архівні матеріали, які розкривають справжні причини та наслідки трагедії.

63.3(4Укр)616
Г 60
Голод 1933 року в Україні: свідчення про винищування Москвою українського селянства / упоряд. Ю. Семенко. - 2-е вид., допов. - Дніпропетровськ ; Мюнхен, 1993. - 224 с.

Голод в Україні (1932 - 1933) : вибрані ст. / упоряд. Н. Дюк. - Луцьк (Волинська обл.) : ВМА "Терен", 2006. - 164 с.

63.3(4Укр)616
Г 60
Голод - геноцид 1932 - 1933 років на території Миколаївщини : (до 70-річчя трагедії) : погляди істориків, очевидців, архівні матеріали / ред. О. М. Гаркуша ; Миколаїв. Держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили. - Миколаїв, 2003. - 204 с.

Голод - геноцид 1933 року в Україні : історико-політол. аналіз соціально-демогр. та морально-психол. наслідків: матеріали Між-нар. наук.-теорет. конф., (Київ, 28 листоп. 1998 р.) / відп. ред. С. Кульчицький ; Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Ін-т історії НАН України. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. - 536 с.

Голодовка. 1932-1933 роки на Переяславщині : свідчення / [упоряд. : Ю. В. Авраменко, В. М. Гнатюк]. - Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) ; К. ; Нью-Йорк (США) : Вид-во М. П. Коць, 2000. - 445 с.

Голодомор 1932 - 1933 років в Україні : док. і матеріали / упоряд. Р.Пиріг ; Ін-т історії НАН України та ін. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2007. - 1125 с.

63.3(4Укр)616-4я43
Г 61
Голодомор 1932 - 1933 років в Україні : док. і матеріали / упоряд. Р. Пиріг. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2007. - 1128 с.

Голодомор 1932 - 1933 на Черкащині : кн. пам'яті в док. та спогадах / [упоряд. Жук П. М. та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2007. - 483 с. : іл., табл.

63.3(4Укр)616-4я43
Г 61
Голодомор 1932 - 1933 років: основні дійові особи і механізми здійснення : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (Київ, 28 листоп. 2003 р.) / ред. О. І. Маєвська. - К. : Міжрегіон. акад. упр. персоналом, 2004. - 320 с.

63.3(4Укр)616-4я43
Г 61
Голодомор 1932 - 1933 років як величезна трагедія україн-ського народу : матеріали Всеукр. наук. конф. (Київ, 15 листоп. 2002 р.) / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. кадрова акад. - К., 2003. - 280 с.

Голодомор в Україні - біль нашого народу : каталог виставки / бібліогр. упорядкув. О. О. Грищенко та ін., добір л-ри А. В. Соколова, С. В. Козинець ; Нац. парламентська б-ка Украї-ни. - К., 1999. - 26 с.

Голодомор: говорять свідки трагедії / [упоряд. Н. В. Палашевська]. - Кодима : Кодим. район. друк., 2007. - 137 с.
Видання присвячено пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 рр. на Кодимщині.

63.3(4Укр)616-4
Г 85
Гришко В. Москва сльозам не вірить: народовбивство по-кремлівські / Василь Гришко. - К. : Юніверс, 2003. - 246 с.

Гудзенко К. Н. Трагічні голоси: мученикам голодної весни 1933 року, їхнім дітям, онукам і правнукам присвячується / Костянтин Наумович Гудзенко. - Кам'янка, 1993. - 194 с. : фотогр.

Дагджи Т. Ш. Сталинский геноцид и этноцид крымско-татарского народа : док., факты, коммент. / [Т. Ш. Дагджи]. - Симферополь : СГТ, 2008. - 211 с.

63.3(4Укр)6-3
Д 18
Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20 - 30-ті роки / В. М. Даниленко. - К. : Либідь, 1991. - 344 с.

Денисенко С. Н. Тіні незабутих предків : докум.- публіц. повість / Софія Никифорівна Денисенко. - Шишаки : Гадяч, 2002. - 266 с. : фотоіл.
70-м роковинам голодомору в Україні присвячується.

Дідоренко Л. Голодомор 1932 - 1933 рр. на Краснопільщині. - Суми : Мрія-1 ЛТД, 2003. - 40 с.

Житарюк М. Г. Московська режисура голокосту: слов'янська любов чи азійська ненависть? : трактування проблеми в укр. та закордон. журналістиці довоєн. періоду / Мар'ян Георгійович Житарюк. - Львів, 1997. - 54 с.

Житарюк М. Г. Четвертована, але жива : закордон. преса про політ. процеси в Україні напередодні Другої світової війни / Мар'ян Георгійович Житарюк. - Львів : За вільну Україну, 1997. - 124с.

Задніпровський О. І. Голод в історії України : короткий нарис (Х - ХХ ст.) / О. І. Задніпровський ; Донец. Держ. ун-т; Донец. від-ня наук. т-ва Т. Г. Шевченка. - Донецьк : Укр. культу-рол. центр, 1999. - 36 с.

Їдло 33-го : слов. голодомору / зібр. і упоряд. О. Різників. - Одеса : Юрид. л-ра, 2003. - 168 с.

Коломієць І. Голодомор : спогади однієї родини / Іван Коломієць. - К., 2003. - 64 с. : фото.
Книга присвячена пам'яті всіх безневинних жертв найбільшої трагедії українського народу - штучного голодомору 1932 - 1933 рр.
Перед читачами розгортаються картини трагічних подій в селах на Полтавщині : жахливі, нелюдські умови життя знесилених голодом людей, голодне божевілля, голодна смерть, безпідставні арешти.

Командири великого голоду : поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ 1932 - 1933 рр. / ред. : Ю. І. Шаповал, В. Ю. Васильєв, Л. М. Малашенко та ін.; Київ. міськ. орг. Всеукр. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса. - К. : Генеза, 2001. - 399 с. : іл.
Книга є одним із перших прикладів співробітництва вчених різних країн у дослідженні однієї з глобальних катастроф людства у ХХ столітті - голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

63.3(4Укр)614
К 64
Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест ; пер. з англ. Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак. - К. : Либідь, 1993. - 384 с. ; іл.
Перед читачем - перший повний український переклад відомого на Заході дослідження одного з найтрагічніших періодів нашої історії. Спираючись на документальні джерела, автор зображує жахливі картини колективізації 1929 - 1933 рр., залишаючи за собою право особистого погляду на висвітлювані події.

Костенко О. О. Здрастуй, голодоморе! Метафізика насилля 1932 - 1933 років / О. О. Костенко. - Харків : Основа, 1998. - 64 с.

Куліш А. Ф. Геноцид. Голодомор 1932 - 1933: Причини, жертви, злочинці / А. Ф. Куліш ; Асоц. дослід. голодоморів в Україні. - 3-є вид., допов. - К. ; Харків , 2001. - 96 с.

Кульчицький С. В. Голод 1932 - 1933 в Україні як геноцид / С. В. Кульчицький ; Ін-т історії НАН України. - К., 2005. - 220 с.
У виданні розглянуто ідеологічні, соціально-економічні й національні аспекти політики Кремля.

Кульчицький С. В. Голод-геноцид 1932 - 1933 рр. в Україні : матеріали до навч. курсу / Станіслав Владиславович Кульчицький ; Ін-т історії НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2006. - 256 с.

63.3(4Укр)616-4
К 90
Кульчицький С. В. Голодомор 1932 - 1933 рр. як геноцид / С. В. Кульчицький. - К. : Наш час, 2007. - 424 с.

Кульчицький С. В. Невідомі сторінки голоду 1932 - 1933 рр. в Україні / С. В. Кульчицький, О. М. Мовчан ; Ін-т історії НАН України. - К., 1993. - 70 с. - (Історичний зошит).

Листи з Харкова : голод в Україні та Півн. Кавказі в повідомл. італ. дипломатів 1932 - 1933 рр./ упоряд. А. Граціозі ; [пер. з італ. М. Прокопович] ; Італ. ін-т культури в Україні. - Харків : Фоліо, 2007. - 255 с.
Про докладні службові повідомлення, які італійські дипломати в СРСР надсилали до свого уряду про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні та на Північному Кавказі.

Маркова С. В. Голодомор 1932 - 1933 років на Поділлі / С. В. Маркова. - К. : Міжрегіон. акад. упр. персоналом, 2003. - 114 с.

Махорін Г. Л. Голодомор 1932 - 1933 рр.: внутрішня війна в умовах загрози зовнішньої / Геннадій Махорін ; Упр. культури і туризму Житомир. облдержадмін. - Житомир : Волинь, 2007. - 42, [2] с.

Моргун Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа: факты и последствия : [ист.-публицист. изд.] / Ф. Т. Моргун. - Полтава : Дивосвіт, 2007. - 448 с.

Невгамовний біль, 1932 - 1933 : іст. дослідж., нариси, свідчення, спогади, док. / упоряд. С. Ф. Блєднов. - Донецьк : Блєднов С. Ф., 2007. - 198 с.

63.3(4Укр)616-4я73
Н 43
Неживий О. І. Голодомори в Україні у ХХ столітті : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл., учнів старш. кл.] / Олександр Неживий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2007. - 328 с.

63.3(4Укр)616-4
О-59
Онушко-Тиховська Л. Не забуваймо 1932 - 1933 рр. : [мемор. вид.] / Лєна Онушко-Тиховська. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2007. - 264 с.

Пам'ять народу не убієнна : голодомор на Чернігівщині 1932 - 1933 років : бібліогр. покажч. / упоряд. І. Я. Каганова. - Чернігів : Упр. у справах преси та інформації, 2005. - 50 с.

Сватенко В. Я. Без права на прощу і забуття / Володимир Сватенко. - Харків : Оригінал, 2007. - 86 с.
Про голодомор в Україні 1932 - 1933 років.

63.3(4Укр)616-4
С 32
Сергійчук В. І. Як нас морили голодом / В. І. Сергійчук. - 2-ге вид. - К. : Укр. Вид. Спілка, 2003. - 252 с.

Соловей Д. Сказати правду : три праці про голодомор 1932 - 1933 років / Д. Соловей ; за ред. : Ю. Шаповала, О. Юренка. - К., 2005. - 300 с.

Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932 - 1933 рр. / уклад. : П. П. Панченко, М. М. Вівчарик, А. І. Голуб та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с. : фото.

63.3(4Укр)616-4
С 77
Старів С. Страта голодом / Семен Старів ; пер. з англ. Р. Доценко. - К. : Вид. центр "Просвіта", 2002. - 272 с.
Про перебіг драматичних подій 1932 - 1933 років в одному з сіл на Черкащині, докладне свідчення про Великий Голодомор.

Сторінки пам'яті: трагедія українського народу 1932 - 1933 рр. : матеріали наук. - практ. конф. (22 листоп. 2006 р.) / голов. ред. В. В. Говоруха ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків : Вид-во Харків. регіон. ін-ту акад. держ. упр. "Магістр", 2006. - 132 с. : іл.

63.3(4Укр-Сум)616-4
Т 48
Ткаченко Б. І. Під чорним тавром : геноцид на Україні в 1932 - 1933 рр. : док., факти, спогади. / Б. І. Ткаченко. - Лебедин : Білий лебідь, 1993. - 464 с.

Трагедія голодомору в Україні 1932 - 1933 рр. у пам'яті народній : матеріали наук.-практ. конф. (22 листоп. 2007 р.) / [редкол. В. В. Говоруха та ін.]. - Харків : Вид-во Харків. регіон. ін-ту акад. держ. упр. "Магістр", 2008. - 187 с.

63.3(2Ук)716
Т 67
33-й : голод: народна книга-меморіал / упоряд. : Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк. - К. : Рад. письменник, 1991. - 584 с.

63.3(4Укр)616-4
У 45
Український голокост 1932 - 1933: свідчення тих, хто вижив : у 3 т. / упоряд. Ю. А. Мицик. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2005 - . -
Т. 1. - 2005. - 296 с.
У виданні подано спогади, зібрані впродовж багатьох років та доповнені документальними матеріалами й свідченнями про голодомор. Вони дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії.

63.3(4Укр)616-4
У 45
Український голокост 1932 - 1933: свідчення тих, хто вижив : у 3 т. / упоряд. Ю. А. Мицик. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2005 - . -
Т .2. - 2005. - 443 с.

63.3(4Укр)616-4
У 45
Український голокост 1932 - 1933: свідчення тих, хто вижив : у 3 т. / упоряд. Ю. А. Мицик. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2006 - . -
Т.3. - 2006. - 432 с.

63.3(4Укр)616-4
У 45
Український хліб на експорт: 1932 - 1933 / заг. ред. В. Сергійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознав., Київ. міськ. орг. Всеукр. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса. - К. : Приват. п-во Сергійчук М. І., 2006. - 432 с.

63.3(4Укр)616-4
У 51
Улянич В. І. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921 - 1933 роках / Володимир Іванович Улянич ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2004. - 84 с.

Халашевский В. В. 33-й год. Раскаяние есть очищение Правдой : [ист.-док. изд.] / В. Халашевский. - Алчевск (Луганская обл.) : Фишка, Изд-во Рассоха О. Л., 2007. - 124 с.
Книга розповідає про події 1932 - 1933 років на Луганщині.

63.3(4Укр)61
Ш95
Шульга І. Людомор на Поділлі / Ілля Шульга. - К. : Республік. асоц. українознавців, 1993. - 235 с.

Періодичні видання
 • Бадзьо Ю. Идеологическая основа Голодомора 1932 - 1933 годов / Ю. Бадзьо // Персонал. - 2004. - № 1. - С. 26 - 28.
 • Бердник М. Голод 33-го: пляски на костях / Мирослава Бердник // 2000. - 2005. - 23 - 29 дек. (№ 51). - С. В1, А4 - А5.
 • Білокінь С. Голодомор та інші механізми терору / С. Білокінь // Персонал. - 2002. - № 12. - С. 17 - 21.
 • Бойко С. Світ визнав Голодомор 1932 - 1933 років в Україні етнічною війною проти українського народу / Світлана Бойко // Персонал. - 2007. - № 4. - С. 21 - 25.
 • Бондаренко Н. Знак української скорботи / Н. Бондаренко // Укр. культура. - 2007. - № 11. - С. 17.
 • До 75 -річчя пам'яті голодомору-геноциду (1932 - 1933 рр.).
 • Васьківська О. Голодомор / Ольга Васьківська // Вісн. Книжкової палати. - 2006. - № 10. - С. 48 - 49 ; № 11. - С. 40 - 42.
 • Варавва Г. Український Голодомор: хто повинен розплачуватись? / Ганна Варавва // Закон і бізнес. - 2006. - 2 - 8 груд. (№ 48). - С. 15.
 • Вареник Т. В. Злочин проти нації / Т. В. Вареник / Шк. б-ка. - 2006. - № 10. - С. 7 - 8.
 • Веселова О. М. Увічнення пам'яті жертв голоду-геноциду 1932 - 1933 рр. в Україні / О. М. Веселова // Укр. істор. журн. - 2004. - № 2. - С. 50 - 67.
 • Вознюк П. Повернення правди про "великий голод" в Україні / Петро Вознюк // Дзеркало тижня. - 2005. - 17 - 23 верес. (№ 36). - С. 19.
 • Про нову книгу італійською мовою "Смерть землі. Великий голод в Україні 1932 - 1933 років".
 • Войтенко В. Комунобільшовицька демографічна яма / В. Войтенко // Вечірній Київ. - 2006. - № 47. - С. 6.
 • Про голодомор 30-х років.
 • Гарькавий П. Геноцид: про це забути неможливо й грішно! / Павло Гарькавий // День. - 2007. - 24 листоп. - С. 8.
 • Про голодомор в Україні 1932 - 1933 рр.
 • Гарькавий П. Масове розкуркулювання як пролог Голодомору / Павло Гарькавий // День. - 2007. - 15 груд. - С. 8.
 • Головатый Н. Историческая правда, национальное беспамятство или политическое жонглирование / Николай Головатый // Персонал. - 2003. - № 2. - С. 18 - 21.
 • Про голодомор 1932 - 1933 років в Україні.
 • Голодомор - це геноцид українського народу // Демократ. Україна. - 2006. - 18 жовт. (№ 40). - С. 11.
 • Про законопроект "Про політико-правову оцінку Голодомору 1932 - 1933 років в Україні".
 • Гонський В. Голодомор у Києві / В. Гонський // Дзеркало тижня. - 2008. - 28 лют. - С. 21.
 • Горіславець В. З голодомором наодинці / В. Горіславець // Укр. культура. - 2006. - № 11. - С. 27 - 28.
 • Граціозі А. Голод у СРСР 1931 - 1933 рр. та український голодомор... / Андреа Граціозі // Укр. істор. журн. - 2005. - № 3. - С. 120 - 131.
 • Граціозі А. Вирок системі : бесіда з дослідником, проф. Неаполіт. ун-ту (Італія) Андреа Граціозі / записав Ігор Сюндюков // День. - 2005. - 8 листоп. (№ 205). - С. 1, 4.
 • Про голодомор в Україні 1932 - 1933 рр.
 • Гриневич Л. В. Сталінська "революція згори" та голод 1933 р. як фактор політизації української спільноти / Л. В. Гриневич // Укр. істор. журн. - 2003. - № 5. - С. 50 - 64.
 • Дорошко М. Комуністичний терор 1930-х років у Радянській Україні: причини і наслідки / Микола Дорошко // Персонал. - 2007. - № 1. - С. 6 - 9.
 • Дорошко М. Потрійна коса смерті: голодомори в радянській Україні: організатори та виконавці / Микола Дорошко // День. - 2007. - 24 листоп. (№ 205). - С. 7.
 • Дослідження Голодомору-геноциду 1932 - 1933 років в Україні та увічнення пам'яті його жертв на 2008 - 2012 роки : проект концеп. загальнодерж. прогр. // Урядовий кур'єр. - 2007. - 5 трав. (№ 79). - С. 13.
 • Єпископ Мефодій Срібняк. Голодомор 1932 - 1933 рр. на Сумщині / Срібняк єпископ Мефодій // Персонал. - 2005. - № 1. - С. 12 - 16.
 • Жулинський М. Голодомор 1932 - 1933 років: вимогливий погляд історії / Микола Жулинський // Голос України. - 2005. - 2 груд. (№ 229). -С. 10 - 11.
 • Заставний Ф. Український голодомор 1932 - 1933 рр. через призму демографічної статистики / Ф. Заставний // Розбудова держави. - 2003. - № 9 - 12. - С. 18 - 29.
 • Зімон Г. Чи був голодомор 1932 - 1933 рр. інструментом "ліквідації українського націоналізму"? / Г. Зімон // Укр. істор. журн. - 2005. - № 1. - С. 97 - 108.
 • Змієвський С. Пекельна Пасхалія 33-го: пам'яті жертв Голодомору / Станіслав Змієвський // Культура і життя. - 2008. - 16 квіт. (№ 17). - С. 3.
 • Зоряна Н. "Це воскресіння нашої пам'яті..." / Наталя Зоряна // Нар. армія. - 2007. - 27 листоп. - С. 12.
 • Про урочистості, присвячені Дню пам'яті жертв Голодомору.
 • Капустян Г. За матеріалами московських архівів про голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні / Ганна Капустян // Пам'ять століть. - 2004. - № 1. - С. 89. - 105.
 • Ковальчук Д. Пом'янім тридцять третій... / Дмитро Ковальчук // Літ. Україна. - 2007. - 22 листоп. (№ 45). - С. 1.
 • Кожем'яка О. Допоки пам'ять в серці не згасає / О. Кожем'яка / Історія в шк. - 2002. - № 1. - С. 35 - 44.
 • Козак С. Вшануймо пам'ять мільйонів / Сергій Козак // Укр. столиця. - 2006. - 15 - 21 верес. (№ 30). - С. 7.
 • Про заходи, присвячені річниці Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні.
 • Козак С. За страчених голодом / Сергій Козак // Дзеркало тижня. - 2004. - 13 - 14 листоп. (№ 46). - С. 21.
 • Про дослідження Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні.
 • Козел В. Застосування методів непрямого управління процесами голодомору в Україні / В. Козел // Персонал. - 2007. - № 2. - С. 12 - 14.
 • Копитько І. Свіча нашої пам'яті. Голодний мор 1932 - 1933 рр. / Ірина Копитько // Вісн. Книжк. палати. - 2007. - № 11. - С. 47 - 48.
 • Копитько І. Таємниця, яку всі знали, але про яку боялись говорити / Ірина Копитько // Вісн. Книжк. палати. - 2008. - № 3. - С. 41 - 42.
 • Крамаренко О. Голодомор [в Україні (1932 - 1933)]: пам'ятати чи забути? / Олександр Крамаренко // День. - 2006. - 28 верес. (№ 164). - С. 4.
 • Крамаренко О. Голодомор: постгеноцидний вимір та погляд у майбутнє / Олександр Крамаренко // День. - 2006. - 25 листоп. (№ 206). - С. 4.
 • Крамаренко О. "Так званий" голодомор: наслідки для України / Олександр Крамаренко // День. - 2006. - 15 листоп. (№ 198). - С. 1, 4.
 • Кудряченко А. Голодомор [1932 - 1933 рр.] в Україні за баченням тогочасних німецьких дипломатів / Андрій Кудряченко // День. - 2006. - 29 листоп. (№ 208). - С. 4.
 • Кудряченко А. Голодомор в Україні 1932 - 1933 рр. та його наслідки у спостереженнях і оцінках тогочасних німецьких дип-ломатів / Андрій Кудряченко // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. - 2007. - Вип. 9. - С. 197 - 209.
 • Кудряченко А. 1932 - 1933 роки: наслідки за баченням німе-цьких дипломатів / Андрій Кудряченко // Віче. - 2007. - № 13. - С. 30 - 33.
 • Кужель К. Безневинні жертви сталінського режиму / Катерина Кужель // Столиця. - 2005. - 25 листоп. - 1 груд. (№ 47). - С. 29.
 • Про голодомор в Україні 1932 - 1933 рр.
 • Кульова В. Крізь пекло Голодомору [в Україні 1932 - 1933 років] : [за матеріалами спогадів жительки с.Дівочки, Житомирської обл. Марії Степанівни Мельник] / Віра Кульова // Хрещатик. - 2006. - 8 листоп. (№ 165). - С. 9.
 • Кульчицький С. В. Голод 1932 р. в затінку голодомору - 33 / С. В. Кульчицький // Укр. істор. журн. - 2006. - № 6. - С. 77 - 97.
 • Кульчицький С. В. Голодомор 1932 - 1933 рр.: механізми сталінського терору / С. В. Кульчицький // Укр. істор. журн. - 2007. - № 4. - С. 4 - 26.
 • Кульчицький С. В. Голодомор 1932 - 1933 рр. як геноцид: прогалини у доказовій базі / Станіслав Кульчицький // День. - 2007. - 13 лют. (№ 25). - С. 4.
 • Кульчицький С. В. Голодомор 1933 р. Сталінський задум та його виконання / Станіслав Кульчицький / Історія України. - 2007. - Груд. - № 47. - С. 1 - 4.
 • Кульчицький С. Голодомор - 33: чому і як ? / Станіслав Кульчицький // Дзеркало тижня. - 2006. - 25 листоп. - 1 груд. (№ 45). - С. 121.
 • Кульчицький С. Голодомор - геноцид: парламентські дискусії / Станіслав Кульчицький // День. - 2006. - 28 листоп. (№ 207). - С. 4.
 • Кульчицький С. Два обличчя терору: про Голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні у порівнянні з голодом 1932 - 1933 рр. у СРСР / Станіслав Кульчицький // День. - 2007. - 6 жовт. (№ 170). - С. 7.
 • Кульчицький С. Загадки українського голодомору / Станіслав Кульчицький // Політика і час. - 2007. - № 5. - С. 38 - 45.
 • Про голодомор 1932 - 1933 років.
 • Кульчицький С. Чи був Голодомор 1933 року геноцидом ? / Станіслав Кульчицький // День. - 2006. - 4 жовт. (№ 168). - С. 4.
 • Лактіонов-Стезенко М. Смак трави / М. Лактіонов-Стезенко // Дніпро. - 2003. - № 1 - 2. - С. 117 - 140.
 • Спогади тих, хто пережив трагедію голоду.
 • Легецька Л. Голодомор 1932 - 1933 років: очима студентів, мовою спогадів-свідчень очевидців / Лідія Легецька // Сіверян. літопис. - 2008. - № 1. - С. 19 - 21.
 • Лесько Ю. Голодомор. Чи розуміємо ми значення слів? / Юрій Лесько // Голос України. - 2007. - 12 груд. - С. 10.
 • Лук'яненко Л. Голодомори як спосіб винищення українського народу / Левко Лук'яненко // Персонал Плюс. - 2005. - 30 листоп. - 6 груд. (№ 48). - С. 5 - 6.
 • Малюта І. Пролились на Вкраїні великії сльози / І. Малюта // Укр. культура. - 2003. - № 3 - 4. - С. 6 - 8.
 • Марочко В. Голодна пам'ять : бесіда з кер. Центру дослідж. геноциду укр. народу Василем Марочком / записала Ярослава Музиченко // Україна молода. - 2006. - 14 листоп. (№ 211). - С. 8.
 • Марочко В. І. "Торгсин": золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932 - 1933) / В. І. Марочко // Укр. істор. журн. - 2003. - № 3. - С. 90 - 103.
 • Махун С. Голодомор 1932 - 1933 років не може залишатися розмінною картою в руках манкуртів і циніків / Сергій Махун // Дзеркало тижня. - 2008. - 9 - 15 лют. (№ 5). - С. 21.
 • Махун С. Український голодомор у лещатах політичної та економічної доцільності / Сергій Махун // Дзеркало тижня. - 2007. - 10 - 16 листоп. (№ 42 - 43). - С. 27.
 • Мейс Д. Геноцид - найтяжчий злочин проти людства і людяності / Джеймс Мейс // Укр. мова та л-ра. - 2006. - Січ. (№ 3 - 4). - С. 3 - 6.
 • Мейс Д. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні: що сталося й чому? / Джеймс Мейс, передм. Аркадія Сидорука // Укр. істор. журн. - 2007. - № 1. - С. 185 - 200.
 • Музиченко Я. Біль від Голоду / Ярослава Музиченко // Україна молода. - 2005. - 29 листоп. (№ 223). - С. 7.
 • Про причини і наслідки Голодомору в Україні 1932 - 1933 рр.
 • Музиченко Я. Голодомор і Голокост: погляд з Америки / Ярослава Музиченко // Україна молода. - 2006. - 18 серп. (№ 151). - С. 8 - 9.
 • Музиченко Я. Розсекречений жах / Ярослава Музиченко // Україна молода. - 2006. - 25 листоп. (№ 220). - С. 6.
 • Служба безпеки України про Голодомор 1932 - 1933 рр. у м. Києві.
 • Неживий О. Голодомори в Україні: геноцид і опір / Олександр Неживий // Персонал. - 2005. - № 1. - С. 6 - 9.
 • Нестеренко П. А у вікнах смерть і голод / Петро Несторенко // Слово Просвіти. - 2008. - 27 берез. - 2 квіт. (№ 13). - С. 11.
 • Овсієнко В. Постгеноцидна Україна / В. Овсієнко // Персонал. - 2004. - № 2. - С. 12 - 17.
 • Палій О. Голодомор як масове вбивство за етнічною ознакою / Олександр Палій // Економіст. - 2007. - № 11. - С. 18 - 20.
 • Папуга Я. Вплив голодомору 1932 - 1933 рр. на суспільно-політичне життя українців Польщі / Я. Папуга // Мандрівець. - 2006. - № 6. - С. 24 - 32.
 • Пахльовська О. Голодомор: чорна книга комунізму в Україні / Оксана Пахльовська // Слово Просвіти. - 2005. - 1 - 7 груд. - С. 5 - 6.
 • Про презентацію книги "Смерть землі. Великий Голод в Україні 1932 - 1933 рр." у м. Києві.
 • Поліщук Т. Голодомор на Харківщині / Тамара Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2007. - 28 верес. (№ 178). - С. 12.
 • Полковенко Т. Голод і море / Тарас Полковенко // Персонал. - 2005. - № 9. - С. 50 - 53.
 • Про голодомор 1932-33 років у Бердянському районі Запорізької області.
 • Репало В. То чи був голодомор? : нарис / Володимир Репало // Персонал Плюс. - 2007. - 15 - 21 лют. (№ 6). - С. 12.
 • Савченко М. Голодомор 1932 - 1933 років в Україні / М. Савченко // Історія України. - 2008. - № 13. - С. 7 - 10.
 • Садівничий В. Торгували холодцем і котлетами / В. Садів-ничий // Пам'ять століть. - 2001. - № 3. - С. 99 - 105.
 • Садова Л. Жалоба за загиблими від голодомору / Лариса Садова // Вільне слово. - 2007. - 27 листоп. (№ 92). - С. 1.
 • Про акцію "Запали свічку".
 • Сербин Р. Український голод 1932 - 1933 років у світлі конвенції ООН про геноцид / Роман Сербин // Сучасність. - 2006. - № 11 - 12. - С. 61 - 66.
 • Сидорук А. Замовчування з червоним штемпелем і без нього / Аркадій Сидорук // Дзеркало тижня. - 2007. - 24 - 30 листоп. (№ 45). - С. 21.
 • Сидорук А. Табу на Голодомор у "постпомаранчевій" Україні? / Аркадій Сидорук // Україна молода. - 2006. - 25 листоп. (№ 220). - С. 6 - 7.
 • Сидорчук А. Українська голгофа: нас було б 100 мільонів / А. Сидорчук // Робітн. газ. - 2002. - 30 трав. - С. 4.
 • Сірук М. Уроки Голодомору / М. Сірук // День. - 2007. - № 191. - С. 1, 4.
 • Скорботний біль і пам'ятка живим / підгот. Микола Махінчук // Уряд. кур'єр. - 2008. - 20 берез. (№ 52). - С. 8 - 9.
 • Спогади свідків про голодомор 1933 р.
 • Скорина О. Геноцид, якого ніби й не було / Олександр Скорина // Укр. столиця. - 2006. - 24 - 30 листоп. (№ 40). - С. 24.
 • Скорина О. Замість убієнних свідчать документи / Олександр Скорина // Демократ. Україна. - 2007. - 20 лют. (№ 33). - С. 8.
 • Про карту досліджень голодомору в Україні 1932 - 1933 рр. Марка Каринника, Любомира Лучука та Богдана Корбана.
 • Скорина О. Слідами канібальського проекту : нарис / Олександр Скорина // Демократ. Україна. - 2006. - 24 листоп. (№ 219). - С. 9.
 • Сюндюков І. Обезголовлення душі / Ігор Сюндюков // День. - 2005. - 25 листоп. (№ 218). - С. 20.
 • Про День пам'яті жертв голодомору в Україні.
 • Сюндюков І. Престол Царя Голода : до Дня пам'яті жертв голодомору 1932 - 1933 років в Україні / Ігор Сюндюков // День. - 2004. - 27 листоп. (№ 217). - С. 2.
 • Сюндюков І. Свіча надії : до Дня пам'яті жертв Голодомору і політ. репресій в Україні / Ігор Сюндюков // День. - 2006. - 25 листоп. (№ 206). - С. 1.
 • Сюндюков І. Трагедія незнищеної волі : до Дня жертв голодоморів і політ. репресій в Україні / Ігор Сюндюков // День. - 2007. - 24 листоп. (№205). - С. 1, 7.
 • Табачник Д. Голод 33-го - цинічна форма політичного терору проти українських хліборобів / Дмитро Табачник / Віче. - 2003. - № 3. - С. 24 - 26.
 • Таїсин С. "Біла книга про чорні діла" / Сергій Таїсин // Укр. столиця. - 2006. - 23 - 31 серп. (№ 68). - С. 5.
 • Про "круглий стіл" на тему "Голодомор в Україні 1932 - 1933 рр. - трагедія світового масштабу", проведений у рамках IV Всесвітнього форуму українців у м. Київі.
 • Тевнен Е. Голод 1932 - 1933 років в Україні очима французів, американців та інших людей Заходу : сучасний погляд / Е. Тевнен ; пер. з фр. А. Перепадя // Всесвіт. - 2003. - № 1 - 2. - С. 151 - 160.
 • Тисячна Н. Інтелектуальна Європа про український геноцид / Надія Тисячна // День. - 2005. - 7 верес. (№ 161). - С. 4.
 • Про презентацію книги "Смерть землі. Голодомор в Україні 1932 - 1933 років" у Києві.
 • Тищук Є. Катування голодом / Євген Тищук // Нар. армія. - 2007. - 24 жовт. - С. 7.
 • Трикоза М. Колективізація й голодомор у селі Фурси Київської області / Микола Трикоза // Персонал Плюс. - 2007. - 21 - 27 листоп. (№ 45). - С. 1, 6 - 7.
 • Удзьо В. Голодомор і українська інтелігенція. Спроба протистояти насиллю / В. Удзьо // Мандрівець. - 2002. - № 3. - С. 6 - 7.
 • Унгурян М. Це не повинно ніколи повторитись! / Марія Унгурян, Григорій Заславець // Культура і життя. - 2007. - 28 лют. (№ 9). - С. 5.
 • Про художньо-документальну виставку "Розгойдані дзвони пам'яті", присвячену Голодомору 1932 - 1933 рр.
 • Фурсенко А. И. В. Сталин. Полвека спустя / А. Фурсенко, В. Афиани // Междунар. жизнь. - 2003. - № 4. - С. 116 - 129.
 • Цвилиховский В. Голод 33-го убил больше киевлян, чем погибло во время войны / В. Цвилиховский // Сегодня. - 2003. - 2 июн. - С. 9.
 • Чаленко Ф. "Мені тринадцятий минало..." / Феодосій Чаленко // Персонал Плюс. - 2007. - 21 - 27 листоп. (№ 45). - С. 5.
 • Чечель Л. Повернена правда / Людмила Чечель // Укр. слово. - 2006. - 6 - 12 груд. (№ 49). - С. 7.
 • Про презентацію книг "Український хліб на експорт: 1932 - 1933", "Голодова катастрофа в Києві" Сергія Вакулишина та "Сталінським курсом" Михайла Ілляшука, присвячено пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій у місті Києві.
 • Чечель Л. Розсекречена пам'ять / Людмила Чечель // Укр. слово. - 2006. - 29 листоп. - 5 груд. (№ 48). - С. 3.
 • Про відкриття виставки архівних документів Служби безпеки України про Голодомор 1932 - 1933 рр. "Розсекречена пам'ять" у місті Києві.
 • Шаповал Ю. Голод 1932 - 1933 років: політ. керівництво УСРР і Кремль / Юрій Шаповал // Сучасність. - 2003. - № 6. - С. 78 - 101.
 • Шаповал Ю. Голодомор 1932 - 1933: "втрата" та винайдення : [з публ. архів. док.] / Юрій Шаповал // Дзеркало тижня. - 2006. - 18 - 24 листоп. (№ 44). - С. 21.
 • Шаповал Ю. Два спогади напередодні чергової річниці голодомору в Україні / Юрій Шаповал // Дзеркало тижня. - 2005. - 26 листоп. - 2 груд. (№ 46). - С. 21.
 • Шпиг Л. Щохвилини помирало 17 чоловік... / Л. Шмиг // Сільські вісті. - 2007. - № 131. - С. 1, 2.
 • Ющенко В. А. Уроки голодомору : інтерв'ю з Президентом України Віктором Андрійовичем Ющенком / записав Микола Сірук // День. - 2007. - 6 листоп. - С. 1, 4.
 • Яворівський В. На майдані : публіцист. роздуми / Володимир Яворівський // Літ. Україна. - 2008. - 13 берез. (№ 10). - С. 3.
 • Яременко В. Так хто ж здійснював геноцид українців? / В. Яременко // Персонал. - 2006. - № 12. - С. 6 - 9.
 • Яхно О. Біль і пам'ять / Олена Яхно // День. - 2006. - 28 листоп. (№ 207). - С. 1.
 • Яценюк Т. Геноцид проти українського народу: історіогра-фія голодомору 1932 - 1933 років. - Вип. 2, ч.1 / Т. Яценюк // Україна соборна. - 2005. - С. 270 - 280.

1-2 of 2