Євромайдан в каталозі ДБУЮ

опубліковано 18 лют. 2017 р., 15:54 Tatyana Yakushko
1.  Дев‘яносто чотири дні: Євромайдан очима ТСН / [авт. ідеї Т. Пушнова; голов. ред. А. Чех]. - К.: Основи, 2014. - 165 с.
Шифр: 66.3(4Укр),133.1    Авторський знак: Д25
Кількість примірників: 1    В наявності: 1    Замовити
Опис документа
2.  Євромайдан: Лірична хроніка: [поетична колекція / Є. Більченко, Г. Крук, К. Калитко та ін.]. - Брустурів: Дискурсус, 2014. - 46 с.
Шифр: 84(4Укр)6    Авторський знак: Є-24
Кількість примірників: 2    В наявності: 2    Замовити
Опис документа
3.  Євромайдан: Хроніка в новелах: [кращі тексти, надіслані на конкурс "Новела по-українські" / упоряд. В. Карп‘юк]. - Брустурів: Дискурсус, 2014. - 216 с. - Зміст авт.: В. Івченко, О. Чупа, М. Єщенко та ін.
Шифр: 84(4Укр)6    Авторський знак: Є-24
Кількість примірників: 1    В наявності: 1    Замовити
Опис документа
4.  Балинська О.М. Семіотико-правовий аналіз знаків Євромайдану // Науковий вісник Львівського держ. університету внутрішніх справ. - 2014. - Вип. 2. - С. 391-402
Шифр: 67.00
Опис документа
5.  Жулинський М. "За що я Вкраїну люблю?": Тарас Шевченко та Євромайдан // День. - 2014. - 7-8лют. - С.8.
Шифр: 83.34Укр1
Опис документа
6.  Киридон А.М. Євромайдан / революція гідності: причини, характер, основні етапи // Історична пам'ять. - 2015. - С. 17-32
Шифр: 63.3(4Укр)64
Опис документа
7.  Киридон А. Євромайдан - Крим - Донбас: ланцюг травмованого суспільства // Історія в рідній школі. - 2015. - С. 14-20
Шифр: 63.3(4Укр)64
Опис документа
8.  Кривітченко О.О. Євромайдан - майдан як біополітичні спільності нового типу, що самоорганізуються // Грані. - 2014. - С. 69-75
Шифр: 60.561.3
Опис документа
9.  Кулик С. Опозиційна діяльність Гаррі Каспарова в контексті подій Євромайдану в Україні // Науковий вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Л. Українки. - 2016. - С. 7-14.
Шифр: 66.3(4Рос),133
Опис документа
10.  Кульчицький С. Коренева система Євромайдану // Світогляд. - 2014. - С. 14-19
Шифр: 66.2(4Укр)+63.3(4Укр)64
Опис документа
11.  Потапенко Я.О. Рецепція Євромайдану в сучасному українському соціокультурному дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. - К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. - С. 4-21
Шифр: 66.3(4Укр), 5я43
Опис документа
12.  Радзієвський В.О. Євромайдан: патріотизм у культурному полі України // Вісник Нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2014. - С. 56-60
Шифр: 63.3(4Укр)64
Опис документа
13.  Смирнова І.Є. Євромайдан в Україні: причини та наслідки // Історичні і політологічні дослідження. - 2014. - С. 191-204
Шифр: 63.3(4Укр)64
Опис документа
14.  Танюк Л. Рефлексії на Євромайдані у переддень 200-х роковин Тараса Шевченка // День. - 2014. - 7-8лют. - С. 22.
Шифр: 83.34Укр1
Опис документа
15.  Шеляженко Ю.В. Мій Євромайдан. - К.: Вид. Ю.В. Шеляженко, 2013. - 24 с.
Шифр: 84.4Укр6    Авторський знак: Ш45
Кількість примірників: 1    В наявності: 1    Замовити
Опис документа
16.  Шеляженко Ю.В. Мій Євромайдан. - 2-е вид., переробл. та допов. - К.: Вид. Ю.В. Шеляженко, 2013. - 32 с.
Шифр: 84.4Укр6    Авторський знак: Ш45
Кількість примірників: 1    В наявності: 1    Замовити
Опис документа
17.  Яремчук В.Д. Вплив Євромайдану на зміну політичних ідентичностей жителів міста Чернігова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. - К.: ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2014. - С. 221-242
Шифр: 80я43    Авторський знак: Я72
Опис документа
Comments