Радіація та життя

Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи МЧС України

Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства з надзвичайних ситуацій України.Радіаційна безпека

Константінов М.П., Журбенко О.А. Радіаційна безпека: Навчальний посібник.- Суми:ВТД "Університецька книга", 2003.

У посібнику подані основні відомості про вплив іонізуючого випромінювання на живі організми, продовольчу сировину, продукти харчування і воду. Розглянуті можливі шляхи радіоактивного забруднення навколишнього середовища, способи і засоби дезактивації продовольчої сировини та продуктів рослинного і тваринного походження. Проаналізовані способи захисту від іонізуючого випромінювання.Викладені основні положення нормативних документів, що регламентують допустимі рівні опромінювання населення, забруднення продуктів харчування, будівельних матеріалів, виробничих і житлових приміщень.

З посібником можна ознайомитись в читальному залі бібліотеки.  Радіація і людина

Давидюк Г.Є., Мирончук Г.Л. Радіація і людина:навч.посібник.- Луцьк:Волин.націон. ун-т ім. Лесі Українки, 2011

Посібник містить матеріалдеяких розділів ядерної фізики й елементарних частинок, радіаційної фізики, дозиметрії, ядерної енергетики й екологічні питання впливу ядерної радіації та інших видів високоенергетичного випромінювання (ультрафіолетового, високочастотного, рентгенівського) на довкілля і здоров"я людей. Видання охоплює значгий довідковий матеріал дозиметричних величин і норм, які регламентують діяльність людини в полі підвищеної радіації та радіаційного забруднення навколишнього середовища.

З посібником можна ознайомитись в читальному залі бібліотеки. 

Comments