Радіаційне випромінювання

Григорий Остер Экзамен по атомной энергетике

Перші відкриття у галузі ядерної фізики пов'язані з ім'ям Анрі Беккереля. Він відкрив принцип радіоактивності під час дослідження солей урану. Ці відкриття привернули увагу багатьох дослідників. Зокрема, П'єр Кюрі та Марія Складовська-Кюрі досліджуючи це явище, попутно відкрили ряд нових хімічних елементів. Ядерну природу радіоактивності відкрив Е.Резерфорд після того, як він у 1911 році запропонував ядерну модель атома. Коли ж вдалося розщепити атом було відмічено величезну енергію, яка була вивільнена. Це поклало початок новим дослідженням атомної природи.

Атомне століття бере свій початок з грудня 1942 року, коли вперше американськими вченими, під керуванням Е.Фермі, вдалося отримати самопідтримувану ланцюгову ядерну реакцію поділу ядер у ядерному реакторі CP-1. В основі роботи цього реактора був принцип поділу природного урану, вільні нейтрони уповільнювались графітовими стрижнями.

У той час була висунута й військова концепція використання ядерної реакції. Отримати зброю надзвичайної потужності намагалися всі держави, однак першими цього рубежу досягли США. Ім'я американського дослідника Роберта Опенгеймера та його надсекретного "Манхеттенсього проекту" (1944 р.) продемонструвало людству інший бік ядерної фізики - атомну зброю. Неконтрольована ланцюгова реакція, принцип якої був використаний у атомних бомбах, повністю знищили японські міста Хіросіму та Нагасакі під кінець Другої світової війни.

У Радянському Союзі початок атомної ери пов'язаний з іменем І.В. Курчатова. У 1946 році командою фізиків був створений перший експериментальний реактор Ф-1. 27 червня 1954 року запрацював перший промисловий реактор в м.Обнінську. Атомну зброю також розробляли в СРСР, на противагу аналогічній зброї США. Під час Холодної війни кілька разів світ стояв на порозі масового знищення, і лише чудом людство не загинуло.

Все ж таки атом став найбільш використовуваний саме у мирному плані, як джелело енергії. Дешева атомна енергія мала ряд значних переваг:

  1. Відсутність шкідливих викидів;
  2. При правильній роботі радіоактивність невисока, в межах норми;
  3. Велика потужність;
  4. Низька собівартість енергії.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Однак є і недоліки:                                                                                                                                                                                                                                                       
  5. Паливо небезпечне для людини
  6. При низькій вірогідності інцидентів, наслідки їх катастрофічні
  7. Дуже дороге будівництво електростанцій та інфраструктури переробки радіоактивних відходів
Не дивлячись на вище перераховані причини, атомна енергетика розвивалась потужно до подій 26 квітня 1986 р.

Додаткова інформація:

Осторожно! Радиация!: пособие для граждан

Пособие для граждан (прочитати)

"Осторожно! Радиация"

ОСТОРОЖНО! РАДИАЦИЯ!: руководитель проекта В.И. Михеев, автор В.Г. Хижняк. - Красноярск, Гражданский Центр ядерного нераспространения, 2003. - 32 стр. Ил.: 19.

В посібнику представлені основні визначення радіації, розповідається про радіактивний розпад та його характеристики, про поділ ядер атомів, радіонукліди та радіаційний фон, одиниці виміру радіації та вплив радіації на людину.

Кадменский С. Г. Радиактивность атомных ядер: история, результаты, новейшие достижения // Соровский образовательный журнал. - 1999. - № 11. - С.76-81. - (http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9911_076.pdf 

або http://nuclphys.sinp.msu.ru/mirrors/radioact.html)

Comments