Україна народжена революціями

опубліковано 12 квіт. 2018 р., 06:31 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 18 квіт. 2018 р., 05:35 користувачем Людмила Виноградова ]
Україна, народжена революціями : історико-бібліогр.
матеріали / [уклад. В. Вовк ; авт. вступ. ст. Л. Копан ; ред. : С. Чачко,
В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ :
[б.в.], 2018. – 110 с.
У виданні міститься інформація про революційне минуле нашої
Батьківщини. Його мета – зацікавити читачів подіями українських
революцій XX-XXI ст., знання про них, відновити історичну
пам’ять про боротьбу українського народу за свободу, незалежність
та державність.
Історико-бібліографічні матеріали рекомендовано передусім
учням старших класів, студентам, викладачам історії, бібліотечним
працівникам та всім, хто відчуває інтерес до історії та хоче жити
у вільній, щасливій країні.
Книги, позначені «*», зберігаються у фондах Державної бібліотеки
України для юнацтва.